Zlecenie door-to-door?

Tak, istnieje taka możliwość. Możemy zorganizować odbiór towaru od producenta (warunki EXW) oraz zaaranżować w imieniu producenta odprawę celną eksportową. Po przybyciu towaru do Polski możemy dokonać w imieniu klienta odprawy celnej importowej i dostarczyć go “do drzwi” odbiorcy. Odprawę celną wykonujemy poprzez własną agencję celną z siedzibą w Gdyni. Po odprawie dostarczamy towar we wskazane, wcześniej ustalone z odbiorcą, miejsce. Naszą dystrybucję obejmuje cała Polskę oraz wybrane kraje europejskie.