Kontakt

 
 
 
 

Wojciech Froelich
Kierownik zespołu drobnicy morskiej LCL

tel. kom. +48 661 551 055
e-mail: w.froelich@drobnicamorska.pl

Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska
Handlowiec

tel. kom. +48 695 234 617
E-mail: p.trzebiatowska@drobnicamorska.pl

Monika Kotowicz
Handlowiec

tel. kom. +48 609 306 301
E-mail: m.kotowicz@drobnicamorska.pl

Anna Szultk
Koordynator zespołu operacyjnego drobnicy morskiej LCL

tel. +48 58 785 38 02
E-mail: a.szultk@mag.pl
 
Waldemar Kosznik
Spedytor

tel. +48 58 785 38 06
E-mail: w.kosznik@mag.pl
 
Katarzyna Waloch
Spedytor

tel: +48 58 785 38 03
E:mail: k.waloch@mag.pl
 

Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
EU VAT No 5860157896
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
KRS 35292
Kapitał Zakładowy: PLN 472,200

Masz pytania? Skontatuj się z nami!