Warunki handlowe FOB a EXW?

FOB - Free On Board, freight collect - fracht płacony jest przez odbiorcę, wysyłający dostarcza towar do wskazanego magazynu w porcie załadunku. Wysyłający odpowiedzialny jest za transport do magazynu w porcie załadunku, opłacenie kosztów lokalnych oraz odprawę celną eksportową. Wysyłający powinien posiadać ważną licencję eksportową.

EXW - Ex Works, freight collect - fracht płacony jest przez odbiorcę, towar odbierany jest z magazynu wysyłającego. Rola wysyłającego kończy się na wystawieniu ładunku na jego magazynie. Wszystkie koszty po stronie wysyłającego przechodzą na kupującego, łącznie z ewentualnym zakupem licencji eksportowej w przypadku, gdy wysyłający takiej nie posiada.