Kiedy następuje płatność za usługę?

Wystawienie faktury następuje w momencie wejścia statku do portu wyładunku. Data przypłynięcia statku staje się datą wykonania usługi i kurs przeliczenia USD / PLN jest przeliczany zgodnie z tabelą obowiązującą w tym dniu. Po otrzymaniu faktury należy dokonać szybkiej płatności, abyśmy mogli wykonać czynności związane ze zwolnieniem towaru. W tym samym momencie należy również uregulować należności wobec Urzędu Celnego, wystawiamy dla państwa notę celno-podatkową. Wszystkie podane koszty w kalkulatorze są stawkami netto, usługi wykonywane poza terytorium polski nie są obciążane podatkiem VAT, usługi wykonywane na terytorium RP podlegają standardowo 23% VAT.