Ubezpieczenie Towaru?

Koszt ubezpieczenia towaru wynosi 100 PLN + 0,145 % od wartości towaru na fakturze handlowej i frachtu morskiego oraz transportu drogowego (jezeli jest ujęty w usłudze). Gdzie wartość towaru z faktury handlowej jest to całkowita wartość zakupionego towaru wyrażona w dolarach, a fracht morski jest wartością frachtu otrzymaną w stawce podstawowej wyrażona w dolarach, pozycja fracht morski w kalkulatorze. W przypadku transportu drogowego przyjmuje się stawkę podaną w kompleksowej ofercie przeliczoną i wyrażoną również w dolarach.