Jakie dokumenty powinno się otrzymać od kontrahenta w Chinach?

  1. BL - Bill of lading - morskie listy przewozowe – konosamenty. List przewozowy stosowany w transporcie morskim. Konosament jest świadectwem ładunkowym potwierdzającym odbiór określonego ładunku na statek, zobowiązującym przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia jego posiadaczowi. 
  2. Packing List - listę pakunkową, Lista pakunkowa jest dokumentem, który stanowi załącznik do dokumentów przewozowych ładunków drobnicowych. Dokument ten potwierdza jakie przesyłki są załadowane na dany środek transportu (ilość/wagi etc.).
  3. Commercial Invoice - fakturę handlową, Faktura handlowa jest dokumentem wystawianym przez sprzedającego na towary wysłane kupującemu. Od umowy obu stron (sprzedawca - kupujący) zależy stopień szczegółowości informacji opisujących towar (ilość, waga netto/brutto, cena za jednostkę, całkowita cena). Ze względu na wymagania władz celnych faktura handlowa powinna zawierać dane wymagane przepisami celnymi kraju importu (takimi jak np. kraj pochodzenia/country of origin, warunki dostawy/terms of delivery - Incoterms) 
  4. Declaration of Conformity - deklaracja zgodności - dokument wystawiany przez producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami właściwych dyrektyw Unii Europejskiej. 
  5. Świadectwo pochodzenia - dokument, ukazujący kraj pochodzenia sprowadzanego towaru, dzięki któremu urzędy celne mogą stosować tzw. preferencje celne lub regulacje importowe wynikające ze szczególnych źródeł.