Co to jest port załadunku?

Port załadunku to lokalizacja z której wypływa statek w transporcie morskim. Do magazynu znajdującego się w tej lokalizacji dostarczane są ładunki drobnicowe, które na tym etapie są  kompletowane i ładowane do kontenera zbiorczego (tzw. konsoli). W zależności od wybranych warunków transportu INCOTERMS odpowiedzialność za towar może zostać przekazana zarówno przy odbiorze od producenta jak i w momencie załadunku na statek w porcie wyjścia. W kolejnym etapie ładunek drobnicowy, znajdujący się wewnątrz konsoli jest transportowany drogą morską do portu przeznaczenia (port wyładunku). W porcie wyładunku następuje rozformowanie konsoli (rozładunek towarów na magazynie) oraz przejście procedury dopuszczenia towaru do obrotu na terenie kraju odbiorcy.