Co to jest port wyładunku?

Port wyładunku to lokalizacja do której dopływa statek w transporcie morskim. Ładunek zostaje złożony w magazynie w tej lokalizacji i oczekuje na podjęcie kolejnych czynności 
w procesie transportu morskiego. Warto pamiętać, że po rozformowaniu jest możliwość bezpłatnego składowania (7 dni wolnych dla przesyłek aranżowanych przez MAG / freight collect, 3 dni wolne dla przesyłek aranżowanych przez kontrahenta w Chinach / freight prepaid).