Czy warunki handlowe CIF/CFR są opłacalne dla polskich importerów?

Nie, w przypadku dostawy na bazie CIF/CFR (freight prepaid) kupujący pozbawia się gestii organizowania transportu. Wysyłający aranżuje (opłaca) transport jedynie do portu wyładunku. Pozostałe koszty, mianowicie opłaty THC/LCL w Gdyni/Gdańsku (koszty portowo/magazynowe) są dla takich przesyłek znacznie wyższe. Koszty lokalne dla przesyłek na bazie CIF/CFR są ustalane z wysyłającym. Bardzo często bywa, iż producent proponuje dostawę na warunkach CIF/CFR, która tylko z pozoru wygląda bardzo atrakcyjnie. Koszty lokalne po jego stronie oraz koszty frachtu są niskie z tego powodu, że producent przerzuca większość kosztów na stronę polską, nie informując o tym fakcie najczęściej nieświadomego klienta. Podsumowując wszystkie koszty (koszty lokalne po stronie producenta, fracht oraz koszty lokalne w Polsce) wychodzi, że oferta od producenta staje się bardzo nieatrakcyjna, w porównaniu z ofertą przygotowaną na warunkach FOB. Jeżeli producent nie oferuje sprzedaży swojego produktu na warunkach FOB, najczęściej proponuję w zamian sprzedaż na warunkach EXW, gdzie wszystkie koszty przechodzą na odbiorcę. Producent odpowiedzialny jest za przygotowanie oraz wystawienie ładunku w magazynie skąd pobierany jest ładunek i na tym kończy się jego odpowiedzialność.