• drobnicamorska
  • kolejchiny
  • kontener
  • podrecznik
  • mag
  • linia
  • facebook drobnicamorska.pl
  • linkedin drobnicamorska.pl
m3
Oblicz koszt transportu na kontener.pl
Fracht morski: 0,- USD
Ładunki obsługuje Morska Agencja Gdynia Sp. Z o.o.

Słownik pojęć

ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, zwyczajowo według tych zasad określany jest ładunek niebezpieczny w transporcie drogowym.

BAF (Bunker Adjustment Factor)

To dodatek odzwierciedlający zmiany cen paliwa na rynkach światowych. Inna nazwa skrótu BAF to BUC (Bunker Contribution).

CAF (Currency Adjustment Factor)

Ten dodatek częściowo pokrywa koszty jakie ponosi armator w związku z rozliczaniem się w różnych walutach z podwykonawcami, klientami i innymi podmiotami na rynku transportowym.

CBM (ang. cubic meter)

Metr sześcienny.

CDD (Cargo Data Declaration)

Również występuje jako ENS (entry Summary declaration), dotyczy ładunków importowanych do Unii Europejskiej.

Odpowiednikiem tej opłaty w przypadku wymiany z USA jest opłata (AMS - Automated Manifest System), a w przypadku Kanady (ACI - Advance Commercial Information Definition).

CGS (Congestion Surcharge)

Dodatek często pojawiający się w przypadku portów Afryki Zachodniej.

CSF (Carrier Security Fee)

Opłata za ochronę jaką ponosi Armator.

D/O FEE (delivery order)

Dodatek za zlecenie dostawy w Chinach (dokument pozwalający na wydanie ładunku w porcie).

DGD (Dangerous Goods Declaration)

deklaracja załadowcy określająca specyfikę towaru niebezpiecznego zwykle dostarczana spedytorowi z MSDS (Material Safety Data Sheet).

DGR (Dangerous Goods)

Przepisy odnoszące się do przewozu i dokumentowania towarów niebezpiecznych.

EBS (Emergency Bunker Surcharge)

Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa, każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport.

ERS (Equipment Repositioning Surcharge)

Inaczej EIS (Equipment Imbalance Surcharge), to specjalna dopłata służąca zniwelowaniu strat armatora z tytułu nie zbilansowania dostępności kontenerów.

ETA (estimated time of arrival)

Przewidywany czas wejścia statku do portu rozładunku.

ETD/ ETS (estimated time of departure / estimated time of saling)

Przewidywany czas wyjścia statku z portu załadunku.

IMO (International Maritime Organisation)

Jest organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.

IPPC (Międzynarodowa Konwencja dotycząca Ochrony Roślin)

Logo przypominające kłos zboża, oraz informacje dotyczące sposobu zabezpieczenia drewna:
- DB (od ang. Debarked) drewno zostało poddane mechanicznej obróbce usuwającej pozostałości kory drzewnej
- MB (od ang. Methyl Bromide) drewno zostało odkażone poprzez gazowanie bromkiem metylu.
- HT (od ang. Heat treatment) drewno użyte do budowy opakowania zostało wysuszone komorowo w wysokiej, ściśle określonej temperaturze przez odpowiedni czas.

ISPS (International Ship and Port Security Charge)

Opłata pobierana przez armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa (np. działania antyterrorystyczne).

Konosament Bill of Lading (B/L)

List przewozowy stosowany w transporcie morskim. Konosament jest świadectwem ładunkowym potwierdzającym odbiór określonego ładunku na statek, zobowiązującym przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia jego posiadaczowi.

LCL Service

Dodatek do towarów drobnicowych.

LWS (Low Water Surcharge)

Na przykład przy wysyłkach do/z Kanady, stosowany przy niskim stanie wód na rzece św. Wawrzyńca.

Ładunek drobnicowy (drobnica)

To wszelkiego rodzaju produkt przetworzony i wyrób gotowy przeznaczony do przewozu statkami, zazwyczaj w opakowaniach: kartonach, skrzyniach, belach, workach, niewielkich zbiornikach oraz na paletach.

Ładunki drobnicowe z uwagi na małą objętość są składnikiem ładunków zbiorowych. Pojedyncze ładunki wielu nadawców są zbierane i łączone przez spedytora, a następnie wysyłane jako ładunek zbiorowy do poszczególnych odbiorców.

MSDS (Material Safety Data Sheet)

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.

NVOCC (Non Vessel Operating Cargo Carrier)

Przewoźnik nie dysponujący własnymi statkami.

Objętość

Miara powstała w wyniku przemnożenia długości, szerokości oraz wysokości ładunku.

Odprawa celna

Koszt odprawy celnej importowej w porcie wyładunku (nie zawiera kosztów celnych VAT/cło oraz upoważnień)

PCC (Panama Canal Charge)

Dodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Panamskim.

PSS (Peak Season Surcharge)

Okresowy dodatek sezonowy wprowadzany w momentach, gdy na danym rynku frachtowym popyt na fracht rośnie, a armatorzy nie mają możliwości podwyższenia podstawowych stawek frachtowych, ponieważ zostały one ustalone np. na cały kwartał.

THC (Terminal Handling Charge)

Koszty portowe/terminalowe to opłaty związane z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn w porcie wyładunku.

Transport drogowy

Transport ładunku z magazynu w porcie wyładunku do miejsca wskazanego przez klienta/odbiorcę.

TT (transit time)

Czas transportu morskiego.

V.A.T.O.S .

Valid at the time of shipment (w przypadku dodatków do frachtu morskiego).

Waga

Waga brutto ładunku (tj. waga wraz z opakowaniem).

WRS (War Risk Surcharge)

Dodatek na ryzyko wojny.


Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności
ZAMKNIJ
Dziękujemy!
Twoje zapytanie zostało wysłane.

Kontakt:
Wojciech Froelich
tel. +48 58 785 38 01
tel.kom. +48 661 551 055
e-mail: w.froelich@drobnicamorska.pl